Programma

13.00 Registratie & ontvangst
14.00 Opening door de dagvoorzitter
  Drs. Simone van de Lindt, Opleider, Coach en Adviseur (O)GGz, Lindt Consultancy
14.10 De verwarde burger: voor wie een zorg? Lessen van Nederlandse straatdokters
  Igor van Laere, Initiator and Founder, Netherlands Streetdoctors Group
14.35 Bemoeizorg op zijn effect onderzocht
  Diana Roeg, Senior Wetenschappelijk Medewerker en Onderzoeker, GGZE en Tilburg University
14.50 Geen bemoeienis maar hulp!
  Gerard Lohuis, Social Psychiatrisch Verpleegkundige en Docent, Lentis Groningen
15.20 Pauze
15.50 Competentiegericht begeleiden van kwetsbare mensen in de maatschappelijke opvang
  Marianne Haspels, Programmaleider, PI Research en Erna de Leeuw trajectcoördinator Stichting Kessler
16.15 Werken in een bemoeizorg team: Critical Time Intervention (CTI), presentiebenadering en samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis
  Danielle van Sambeek, Teamleider, GGD 
16.40 Film: U hebt een probleem
  Film van van Esra Piké: Bemoeizorgteam BinG (Bemoeizorg in Groningen); voorbeelden waar hulpverleners vanuit bemoeizorg contact maken en het contact met cliënten opbouwen.
17.10 Informele afsluiting met borrel