Inleiding

MiddagSymposium, donderdag 3 december 2015

Verwarde mensen op straat
Wat werkt en wat niet?

In een tijd waarin kwetsbare mensen verward en eenzaam zijn, soms voor overlast zorgen of op straat belanden, is goede zorg noodzakelijk. Deze mensen ontberen (tijdelijk) basisvaardigheden om voor zichzelf te zorgen. Ze krijgen niet hun noodzakelijke medicijnen, zoals anti-psychotica en insuline. Assertieve zorg en zorgzame bemoeienis kunnen dan van groot belang zijn.
Tijdens dit symposium krijgt u antwoord op vragen als: Wat te doen met ‘kwetsbare, verwarde en/of ontoegankelijke’ mensen met ernstige en complexe problemen? Hoe benadert u ze? Hoe levert u goede zorg, hoe pakt u dit aan? Wat werkt en wat niet? 

Deze middag geeft u meer zicht op deze groep kwetsbare mensen. Er wordt ingegaan op het plan van aanpak ‘verwarde personen’ en het zgn. ‘aanjaagteam’. U krijgt ins en outs over de methodiek bemoeizorg aan de hand van de meest recente kennis over assertieve outreachende zorg en er is veel aandacht voor praktijkervaringen. Ook komt de organisatie van de bemoeizorg aan de orde en hoort u hoe het werken in een bemoeizorgteam eraan toegaat. U wordt bijgepraat over Critical Time Intervention (CTI), presentiebenadering en de samenwerking met een Zorg- en Veiligheidshuis. 

Tot slot is er aandacht voor het begeleiden van deze kwetsbare mensen in de opvang middels Competentiegericht begeleiden. Dit betekent dat u op zoek gaat naar wat voor de cliënt werkt, hoe u de (eigen) kracht van een cliënt versterkt en hoe u kansen creëert en benut. 

Dit symposium is bedoeld voor alle beroepsgroepen die te maken hebben met cliënten met ernstige en complexe problemen en moeilijk bereikbaar zijn. 

Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van het recent verschenen boek Bemoeizorg van A tot Z. Assertieve en outreachende Zorg.

Doelgroep:
Dit symposium is bedoeld voor alle beroepsgroepen die te maken hebben met cliënten met ernstige en complexe problemen en moeilijk bereikbaar zijn, zoals: hulpverleners in toeleidingsteams, vangnet- en adviesteams, (F)ACT teams, sociale wijkteams, streetcorner/veldwerkers, leidinggevenden in zorg en welzijn, huisartsen en professionals werkzaam bij gemeenten (wmo, wethouders, transitiemanagers), justitie, woningbouwcorporaties, GG&GD, Maatschappelijke opvang, Politie, Psychiaters, GGZ, psychologen, kerken en RIBW. 

Deelnamekosten:
Het tarief voor deelname aan deze inspirerende middag bedraagt € 149,00 excl. BTW, dit is inclusief congresmateriaal, consumpties en borrel na afloop. Iedere deelnemer ontvangt bij deelname een exemplaar van het recent verschenen boek Bemoeizorg van A tot Z. Assertieve en outreachende Zorgter waarde van €23,90. 

Locatie:
Het symposium wordt gehouden bij Zaalverhuur7 te Utrecht (Boothstraat 7, 3512 BT). Deze locatie is goed te bereiken met OV, het ligt +/- 15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal Station. Nadere informatie over deze locatie vindt u op: www.zaalverhuur7.nl 

Aanmelden:

Voor dit symposium kunt u zich vooraf online aanmelden via de website, u ontvangt van ons daarvoor een factuur. Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden van Logacom van toepassing.